Usługi geodezyjne na najwyższym poziomie

Firma FALCO mieści się w Poznaniu i od 1998 roku oferuje usługi geodezyjne w na terenie całej Polski. Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności pozwala wykonywać prace terminowo a także na wysokim poziomie, dzięki czemu aktywnie przyczyniamy się do sukcesu Twojej realizacji.Wiesz czego potrzebujesz i szukasz najlepszego geodety?


Budujesz się ale nie wiesz
od czego zacząć?


Poznaj naszą ofertę.

Oferujemy i realizujemy usługi geodezyjne na terenie całej Polski.Mapy do celów projektowych

• Papierowe mapy do celów projektowych
• Cyfrowe mapy do celów projektowych (w formatach: .dwg, .dxf, .dgn,…)
Nasze mapy wykonujemy mając zawsze na uwadze rodzaj i specyfikę projektowanej inwestycji, dlatego też działamy w uzgodnieniu i w ścisłej współpracy z projektantem tak, aby spełniały jego oczekiwania dotyczące elementów w nich zawartych.


Wytyczanie obiektu budowlanego

• Nanoszenie osi konstrukcyjnych na profilach geodezyjnych
• Wyznaczanie punktów charakterystycznych Projektu
• Wytyczenia przebiegu sieci uzbrojenia terenu
• Wykonywanie szkiców z tyczenia budynków/budowli dla celów dokumentacji budowlanej
• Dokonywanie stosownych wpisów w Dzienniku BudowyInwentaryzacja powykonawcza

• Pomiary prac znikających dla sieci uzbrojenia terenu
• Pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne budynków i budowli
• Sporządzanie szkiców inwentaryzacyjnych
• Wykonywanie zestawień łącznie z analizą zgodności z Projektem
• Tworzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych dla obiektów liniowych
• Kompletowanie Operatów Technicznych w celu aktualizacji baz danych w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej
• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej według specyfikacji GAZ-SYSTEM S.A.
• Wykonanie mapy powykonawczej

 

Prace poufne

Posiadamy Poświadczenie Bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE” z zakresu dostępu do informacji niejawnych, co pozwala nam na uczestniczenie w procesach związanych z przygotowaniem, projektowaniem oraz realizacją inwestycji wobec sektora obronnego, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji czy też Straży Granicznej.

Geodezyjna obsługa inwestycji

• Zakładanie osnowy realizacyjnej a także monitorowanie jej niezmienności przez cały okres trwania inwestycji
• Pomiar placu budowy przed rozpoczęciem prac ziemnych
• Pomiary i obliczenia mas ziemnych
• Wytycznie osi konstrukcyjnych i innych punktów charakterystycznych Projektu
• Monitoring obiektów – pomiary przemieszczeń i odkształceń
• Nadzór geodezyjny podczas prowadzenia prac żelbetowych
• Kontrola pionowości i posadowienia ścian a także słupów, szybów windowych, etc.
• Inwentaryzacja sieci wewnętrznych (podposadzkowych)
• Pomiary prac znikających dla sieci uzbrojenia terenu
• Sporządzanie szkiców z tyczenia i inwentaryzacyjnych
• Wykonywanie zestawień a także analiz zgodności z Projektem
• Kompleksowe wykonywanie dokumentacji geodezyjnej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Specjalizujemy się w obsłudze inwestycji realizowanych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Podziały i rozgraniczenia

• Wykonanie wstępnego projektu podziału
• Przeprowadzenie procesu podziałowego
• Wykonanie map z podziału nieruchomości
• Stabilizacja punktów granicznychZaufali namAbedik

Geodeta poznań

Usługi geodezycje wielkopolska

mapy projektowe poznań

wymiarowanie działki poznań

Geodezja wrocław

Geodeta szczecin

Geodeta Łódź

Usługi Geodezycje Kraków

Geodezja Katowice

Usługi geodezycje Poznań

Wymiarowanie działki