Czym jest Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjną obsługą inwestycji nazywamy wszystkie czynności, które są wykonywane podczas realizacji wszelkich inwestycji budowlanych. Polegają one na kompleksowych pracach geodezyjnych na każdym etapie danej inwestycji budowlanej. A zatem geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje założenie oraz pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic terenu budowy, wytyczanie głównych osi obiektów budowlanych, założenie roboczych znaków wysokościowych, kontrolę pionowości i liniowości, badanie przemieszczeń i odkształceń a na koniec – wspomniane wcześniej – sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Wsparcie geodezyjne jest zatem konieczne dla zdecydowanej większości inwestycji budowlanych. Jest także niezbędne na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.

Wszystkie inwestycje budowlane wymagają geodezyjnej obsługi. Dotyczy to zarówno budownictwa ogólnego (osiedlowego, indywidualnego), przemysłowego, jak i inwestycji związanych z infrastrukturą: budowa kolei, dróg, ulic, wiaduktów, mostów, lotnisk, dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przewodów podziemnych, naziemnych, napowietrznych, obiektów rekreacyjnych i sportowych czy urządzeń inżynieryjnych.