Czym jest mapa do celów projektowych

Każda inwestycja budowlana – czy to przydomowe przyłącze wodociągowe, elektryczne, gazowe, kanalizacyjne, …etc. czy też budowa małego domu lub hali magazynowej, drogi osiedlowej lub portu lotniczego – budowana w oparciu o Pozwolenie na budowę wymagają wcześniejszego sporządzenia projektu na aktualnej mapie do celów projektowych wykonanej przez uprawnionego geodetę.
Mapy takie mogą występować w formie tzw. klasycznej (papierowej), która to jest wykonywana najczęściej w skali 1:500 (chyba, że nasz Klient życzy sobie inaczej), jednak coraz więcej Projektantów korzystających z zaawansowanych narzędzi jak np. AutoCad preferuje mapy do celów projektowych, wykonanych w formie cyfrowej (numerycznej), tj. wykonane w formie pliku *.dwg wektorowe obrazy, które docelowo można wydrukować na dowolnym materiale i w dowolnej skali.

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-
kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę.