Czym jest wytyczenie obiektu budowlanego

Realizacja każdej inwestycji rozpoczyna się od wytyczenia przez uprawnionego geodetę zaprojektowanego obiektu budowlanego w terenie. Jest to więc nic innego, jak bardzo dokładne przeniesienie koncepcji Projektanta w teren, zachowując przy tym wszystkie – przewidziane w projekcie – odległości od granic działki, czy istniejącej już infrastruktury zarówno naziemnej jak i podziemnej.
Przy małych inwestycjach jak np. budowa domu jednorodzinnego, wytyczenie obiektu w terenie najczęściej realizowane jest przez naniesienie osi konstrukcyjnych na tzw. profile geodezyjne (zwane też łąwami sznurowymi) wyznaczone na poziomie 0,00 projektowanego budynku.
Większe inwestycje – jak np. hala magazynowa, blok mieszkalny …itp – z racji swych rozmiarów i specyfiki budowy wymagają często wielokrotnego wyznaczania zarówno osi konstrukcyjnych jak i innych kluczowych szczegółów projektu na kolejnych etapach budowy.
W przypadku wytyczenia przebiegu sieci uzbrojenia terenu, wytyczenie również odbywa się na podstawie projektu i w większości przypadków sprowadza się do wyznaczenia w terenie punktów załamania przebiegu lub innych istotnych elementów podziemnych lub naziemnych uzbrojenia terenu oraz naniesienia na życzenie Inwestora lub Wykonawcy roboczych reperów wysokościowych będących podstawą do rozpoczęcia prac ziemnych.
Wytyczenie obiektu budowlanego w terenie kończy się dokonaniem przez uprawnionego geodetę stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz przekazaniem Kierownikowi Budowy tak zwanego „szkicu tyczenia” stanowiącego podstawę dalszych prac dla firmy wykonawczej.