Rozgraniczenie nieruchomości – czym jest i jak zrobić

Rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się, gdy między właścicielami sąsiednich nieruchomości powstał spór, co do prawidłowego przebiegu granic, a materiały archiwalne będące w zasobie właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej nie pozwalają na jednoznaczne ich odtworzenie.
Szczegółowe zasady rozgraniczania zawarte są w art. 153 Kodeksu cywilnego, art. 29-39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości.