Wznowienie punktów granicznych i wskazanie granic jak wykonać

Wznowienie punktów granicznych polega na ponownej stabilizacji w terenie prawnych znaków granicznych, na podstawie danych otrzymanych z odpowiednich miejscowo Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.